Kategória: Cvičenia

1. Prvé kroky s počítačom

2. Pracujeme s textom

3. Vytvárame tabuľky

4. Vytvárame prezentácie

5. Základy práce s internetom

6. Upravujeme obrázky