Úplné základy Text Formátovanie Cvičenia

Cvičenia

1

Otvorte si nasledovný dokument a nastavte zarovnanie textu do bloku (t.j. zľava aj sprava budú okraje rovné). Všimnite si, že v jednom prípade sa posledný riadok odseku správa zvláštne – text sa roztiahol na celý riadok. Zobrazte si skryté znaky a pokúste sa prísť na to, prečo (čo je iné ako pri ostatných odsekoch). Skúste chybu opraviť.

2

Nájdite možnosti zarovnania textu v hlavnom menu.

3

Kliknite do textu pravým tlačidlom a v ponuke, ktorá sa vám objaví, nájdite možnosti zarovnania textu.