Úplné základy Pre pokročilých Cvičenia

Cvičenia

1

Čo označujú čísla na týchto snímkach? Priraďte k nim názvy.

__ ikony
__ pozadie (tapeta)
__ hlavný panel
__ dátum a čas
__ tlačidlo s hlavnou ponukou
__ ikona, ktorou spustíme program Kalkulačka
__ kurzor myši
__ tlačidlo na prepínanie virtuálnych plôch
__ nastavenie hlasitosti


2

Zmeňte tapetu na ploche na svojom počítači.

3

Zistite na svojom počítači, či máte k dispozícii virtuálne plochy. Ak nie, vyhľadajte na internete návod, ako ich zapnúť. Do vyhľadávača google.sk zadajte napr. “windows 10 virtuálne plochy”. Na prvých miestach vo výsledkoch nájdete tento návod: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4028538/windows-10-multiple-desktops

4

Kliknutím pravým tlačidlom na plochu zobrazíme tzv. kontextové menu - možnosti, ktoré sú k dispozícii pre ten prvok, na ktorý sme klikli. Vyskúšajte kliknúť raz pravým tlačidlom na voľné miesto na ploche. Prezrite si možnosti, ktoré sa zobrazili. Potom takto skúšajte klikať na rôzne prvky na ploche - na panel, na hlavnú ponuku, na niektorú z ikon... Prezrite si vždy kontextové menu, ktoré sa vám zobrazí.

Kontextové menu zatvoríte kliknutím ľavým tlačidlom vedľa (hocikde mimo tohto menu).