Úplné základy Internet Cvičenia

Cvičenia

1

Nájdite vo svojom prehliadači históriu navštívených webstránok. Vymažte niektorú položku.