Pre pokročilých Grafika Vyhľadávanie na internete Cvičenia

Cvičenia

1

Stiahnite si do počítača nasledovný obrázok smartfónu. Otvorte ho v grafickom programe.

  • Vygumujte malú časť smartfónu. Po vymazaní ostáva biele pozadie.
  • Pridajte do obrázka alfa kanál. Bezprostredne po pridaní alfa kanálu sa na obrázku zdanlivo nič nezmení, na prvý pohľad ostane rovnaký.
  • Opäť vygumujte malú časť. Tentokrát mizne aj biele pozadie.

Potom pohľadajte nástroj na výber podľa konkrétnej farby. Následne kliknite do obrázka na miesto, kde je použitá biela farba (hocikde na pozadí). Program sám vyberie celú oblasť vyfarbenú nabielo. Teraz stlačte na klávesnici kláves DELETE (príp. DEL). Odstránili ste tak pozadie obrázka.

Pokročilé grafické programy umožňujú vybrať časti obrázka podľa rôznych kritérií: podľa farby, spojitú oblasť rovnakej farby, ohraničiť oblasť v tvare obdĺžnika alebo kruhu pomocou myši, prípadne ručne obkolesiť oblasť.

2

Vyhľadajte na internete návod k svojmu grafickému programu. Zadajte do vyhľadávača názov programu spolu s výrazom priehľadnosť. Napr. gimp priehladnost alebo v angličtine gimp transparency.