Úplné základy Internet Programy a aplikácie Kniha

Prvky webového prehliadača

Základné funkcie sú vo všetkých prehliadačoch rovnaké. Prezrite si nasledovný obrázok s popisom.

Teraz si pozorne prezrite nasledovné snímky obrazovky. Pokúste sa na nich nájsť niektoré prvky z predchádzajúceho obrázka. Všimnite si, že napr. funkcia histórie (listovanie dopredu/naspäť medzi navštívenými webstránkami) sa nachádza vždy vľavo hore, kým tlačidlo na zobrazenie hlavného menu býva vpravo.

Nie všetky prvky sú zobrazené stále. Napr. stavový riadok sa zobrazí len vtedy, keď prebieha načítanie stránky, nahrávanie súboru na web alebo keď ukážeme kurzorom na odkaz.