Úplné základy Kniha

Zapnutie a vypnutie

Už vieme, aké zariadenie máme pred sebou, môžeme začať pracovať. Prvým krokom je počítač zapnúť, príp. si overiť, či už náhodou nie je zapnutý. Môže sa stať, že je počítač zapnutý, ale obrazovka je zhasnutá kvôli šetreniu energie, lebo sa s počítačom dlhšie nepracovalo. Alebo je počítač „uspaný“ – opäť kvôli šetreniu energie, keď ho práve nepotrebujeme.