Úplné základy Programy a aplikácie Text Cvičenia Kniha

Cvičenia

1

Porozmýšľajte, kde v hlavnom menu sa budú nachádzať nasledovné funkcie. Vyhľadajte ich v programe, ktorý používate.

  • nájsť a nahradiť
  • automatická kontrola pravopisu
  • nastavenie medzery medzi odsekmi
  • poznámka pod čiarou
  • číslovanie strán

2

Otvorte si nápovedu/pomocníka k vášmu programu a nájdite kapitolu o hlavnom menu.

3

Nájdite vo svojom programe v menu ikony pre nasledovné funkcie. V zátvorkách máte pomôcku, ako ikona vyzerá.

  • hrubé písmo (hrubšie písmeno B alebo A)
  • číslovaný zoznam (tri očíslované riadky)
  • uložiť zmeny (disketa)
  • farba písma (písmeno, pod ktorým je farebný prúžok)
  • späť, vrátiť zmeny (šípka doľava)