Pre pokročilých Text Cvičenia

Cvičenia

1

Stiahnite si tento dokument. Otvorte ho a skontrolujte, aký jazyk je nastavený pre text. Skontrolujte, či máte vo svojom programe zapnutú automatickú kontrolu pravopisu. Ak je vypnutá, zapnite ju.


2

Vyberte celý obsah dokumentu (použite klávesovú skratku CTRL + A. Nastavte jazyk textu na slovenčinu.


3

Kliknite pravým tlačidlom na slová, ktoré ostali červeno podčiarknuté. Pozrite si návrhy na opravu, ktoré sa vám zobrazili. Prezrite si ostatné možnosti v tomto kontextovom menu. Opravte podčiarknuté slová buď ručne, alebo kliknutím na návrh. Skratku SZČO a názov občianskeho združenia dajte ignorovať.