Úplné základy Internet Nahrávanie na internet Autorské práva a licencie

Nahrávanie obsahu na internet

Na internete je skvelé to, že nemusíme iba pasívne prijímať obsah, ktorý na ňom nájdeme. Môžeme sa tiež aktívne podieľať na jeho tvorbe. Väčšina používateľov to aj robí: zapoja sa do online diskusie, napíšu recenziu na zakúpený výrobok, zverejnia vlastné fotografie či videá.

Pri nahrávaní čohokoľvek na internet musíme dávať pozor na niekoľko vecí.

Nahrávame iba to, čo sme sami vytvorili, prípadne to, čo je dovolené šíriť ďalej. To nám prezradí licencia pri diele, napr.:

  • © copyright - dielo je chránené autorským právom a bez povolenia autora ho nesmieme ďalej šíriť, ani upravovať (dokonca aj preklad do iného jazyka sa považuje za úpravu)
  • Public Domain - presný opak ©. Na dielo sa nevzťahujú autorské práva. Ide buď o veľmi staré diela, alebo o dielo, ktorého autor sa rozhodol, že ho sprístupní verejnosti bez akýchkoľvek obmedzení. Takýto obsah môžeme šíriť bez toho, aby sme museli uvádzať, kto je jeho autorom.
  • Creative Commons - súbor niekoľkých licencií, ktoré nám umožňujú diela ďalej šíriť, ale za určitých podmienok. Najslobodnejšou licenciou je CC-BY (stačí uviesť autora), najviac obmedzení je pri licencii CC-BY-NC-ND (dielo môžeme šíriť, ale musíme uviesť autora, nesmieme dielo upravovať a nesmieme ho používať na komerčné účely).

Licencií je veľa a údaje o nich nájdeme väčšinou buď priamo pri diele (napr. pod fotografiou), alebo v pätičke stránky (úplne dolu).

Pozor! Ak žiadnu licenciu neuvedieme, zákon na naše dielo hľadí ako na chránené ©.

Vyhýbame sa zverejňovaniu osobných údajov či už o sebe, alebo o druhých. Za žiadnych okolností nezverejňujeme (ani nepíšeme do e-mailov) citlivé údaje ako heslá či číslo bankomatovej karty. Skeny občianskeho preukazu či rodného listu posielame výlučne pri komunikácii s inštitúciami, napr. pri zakladaní bankového účtu online. Žiadna inštitúcia po vás nemôže chcieť, aby ste im e-mailom poslali svoje heslo na prihlásenie.

Osobitnú pozornosť venujeme fotografiám. Je zakázané zverejňovať fotografie detí bez súhlasu ich zákonného zástupcu. Dávame preto pozor, aby sa na našich záberoch námestia či pamiatok nenachádzali náhodou cudzie deti. Obdobné pravidlá platia pri dospelých, bez ich vedomia a súhlasu nesmieme ich fotografie a videá šíriť na internete.

Hovoríme teraz o nahrávaní obsahu, nie o jeho zdieľaní. Pri zdieľaní iba posunieme ďalej odkaz na niečo, čo na internet nahral niekto druhý. Aj za to nám však môžu hroziť rôzne postihy. Typickým príkladom sú sociálne siete, ktoré vám za zdieľanie nepohodlných politických názorov zablokujú alebo rovno zmažú účet.