Pre pokročilých Tabuľka Cvičenia

Cvičenia

1

Stiahnite si nasledovnú tabuľku a vyriešte úlohy. Vzorce píšte do vyznačených buniek.