Úplné základy Kniha

Prihlásenie do systému

Po zapnutí počítača, keď sa spustí operačný systém, čakáme, kým uvidíme pracovnú plochu s ikonami programov a hlavným panelom. Ešte predtým si však systém môže vypýtať naše prihlasovacie údaje:

  • prihlasovacie meno - meno používateľa, ktorý si na tomto zariadení vytvoril konto. Musí byť jedinečné, nemôžu existovať dvaja používatelia s rovnakým prihlasovacím menom.
  • heslo - heslo, ktoré si používateľ zvolil. Svoje heslo nikdy nikomu neprezrádzame.