Pre pokročilých Zamestnanie Internet Kniha

Sledovanie zmien

V práci sa môžete stretnúť s tým, že otvoríte dokument, ktorý bude vyzerať takto:

Keď sa pokúsite prečiarknuté časti vymazať, zistíte, že to nejde. Ani nový text, ktorý napíšete, nevyzerá tak, ako by mal. Je farebne zvýraznený a podčiarknutý. V dokumente je totiž zapnuté sledovanie zmien.

Program vám takto ukazuje, kde všade ste vy alebo iní používatelia pred vami urobili zmeny. Vymazaný text sa zobrazí prečiarknutý, nový text podčiarknutý. V oboch prípadoch je text farebne odlíšený. Začiatok každého riadka, v ktorom bolo niečo zmenené, je označený zvislou čiarou. Zvyšok dokumentu, v ktorom sa neudiali žiadne zmeny, ostáva rovnaký.

Je to praktická funkcia v prípade, že viacerí ľudia pracujú na jednom dokumente. Napríklad tím ľudí upravuje smernice firmy alebo tvorí príručku, manuál k softvéru. Nemusíte mať vedľa seba otvorený pôvodný dokument a poslednú verziu a prácne vyhľadávať, čo sa od minula zmenilo. Hneď vidíte, čo používateľ pred vami zmazal a čo nové naopak pribudlo.

Za normálnych okolností je táto funkcia vypnutá. Program nezaznamenáva, kto čo v dokumente upravil. Keď funkciu zapneme, program bude označovať až úpravy, ktoré sme urobili po zapnutí. Akékoľvek skoršie úpravy bude ignorovať. Keď dokument uložíme, zatvoríme a opäť otvoríme (my alebo iný používateľ), zobrazia sa zmeny, ako sme videli na príklade vyššie.

Niekedy je zmien veľa a ak potrebujeme s dokumentom ďalej pracovať, môžu pôsobiť rušivo. Vtedy je dobré vypnúť zobrazovanie zmien. Pozor, nie vypnúť ich zaznamenávanie! Zmeny sa budú zaznamenávať aj naďalej, ale môžeme ovplyvniť, či ich uvidíme alebo nie. Ak ich nezobrazíme, uvidíme poslednú aktuálnu verziu textu. Po skončení práce si ich môžeme znovu zobraziť.

Ako zapnúť sledovanie zmien?

Túto funkciu nájdete v hlavnom menu. V klasickom, staršom menu (ako má v súčasnosti napr. Writer) sa nachádza v ponuke Upraviť. Vo Worde ju nájdete na karte Revízia.