Úplné základy Text Formátovanie Cvičenia

Cvičenia

1

Napíšte niekoľko odsekov textu. Nájdite funkciu zväčšenia/zmenšenia odsadenia a posúvajte tak jeden z odstavcov. Všímajte si, čo sa deje so značkami na vodorovnom pravítku.

2

Napíšte niekoľko riadkov súvislého textu. Následne upravte vlastnosti odseku tak, aby prvý riadok bol odsadený o pol centimetra doprava a ostatné riadky ostali vľavo.