Úplné základy Výber obsahu Kopírovanie a presúvanie Tabuľka Obrázok Graf Kresba

Manipulovanie s objektmi

Do nasledovného dokumentu sme vložili okrem textu aj rôzne objekty: obrázok, tabuľku, graf a kresbu. Stiahnite si súbor do počítača a otvorte ho.

Pokúste sa vybrať celú tabuľku (spôsobom ťahaj a pusti). Kliknite na funkciu Kopírovať. Potom kliknite na iné miesto v dokumente a na funkciu Vložiť. Tabuľka sa celá skopírovala. Takto ju môžeme skopírovať aj do iného dokumentu - klikneme na Vložiť nie v tomto, ale v inom dokumente.

Ak chceme tabuľku skopírovať, môžeme ju tiež celú označiť (alebo len určitú časť) a spôsobom ťahaj a pusti ju presunúť na iné miesto v dokumente.

Ak chceme tabuľku vymazať, musíme do nej kliknúť a v menu/na paneli nástrojov Tabuľka nájsť voľbu na odstránenie tabuľky. Nestačí ju len označiť a stlačiť kláves Delete. Nepomôže ani funkcia Vystrihnúť. Z tabuľky síce zmizne všetok text, ale samotná tabuľka s prázdnymi bunkami ostane.

Oveľa jednoduchšie sa manipuluje s ostatnými objektmi. Kliknite postupne na každý z nich ľavým tlačidlom. Týmto spôsobom ste vybrali objekt. Teraz ho metódou ťahaj a pusti presuňte na ľubovoľné miesto v dokumente.

Pomocou funkcií Kopírovať a Vložiť môžete objekty skopírovať. Nezabudnite, že po kliknutí na Kopírovať musíte kliknúť do dokumentu na miesto, kam chcete kópiu umiestniť. Ak by ste to neurobili, vložíte kópiu na miesto pôvodného objektu. Na prvý pohľad sa tak nič nezmení - objekt ste nahradili jeho kópiou.

Takisto môžete objekty presúvať pomocou Vystrihnúť a Vložiť.

Vymazať tieto objekty je tiež jednoduchšie ako pri tabuľke. Tu stačí len na objekt kliknúť a stlačiť kláves Delete.

Určite ste si všimli, že kliknutím na objekt sa okolo neho objavil rámik z malých štvorčekov. Umiestnite kurzor postupne nad jednotlivé štvorčeky a všímajte si, ako sa zmení kurzor. Tvar kurzora nám napovie, ako ťahaním za jednotlivé štvorčeky upravíme veľkosť objektu: šípkou doľava/doprava upravíme šírku obrázka/grafu, šípkou nahor/dolu sa mení výška a rohovými štvorčekmi upravujeme naraz oba rozmery.

Rozmery môžeme nastaviť aj ručne cez nastavenia. K nim sa dostaneme cez kontextové menu (po kliknutí pravým tlačidlom na objekt).