Pre pokročilých Internet Formáty súborov PDF Kopírovanie a presúvanie Odkazy Cvičenia

Cvičenia

1

Stiahnite si nasledovný súbor do počítača a skonvertujte ho cez online konvertor do formátu .doc.

2

Kliknite pravým tlačidlom na odkaz a skopírujte adresu hypertextového odkazu. Následne adresu vložte sem. Súbor opäť skonvertujte do formátu .doc. Týmto spôsobom sa vyhnete sťahovaniu súboru do počítača a jeho opätovnému nahrávaniu. Konvertor si ho stiahne sám z pôvodnej stránky.