Úplné základy Prezentácia Programy a aplikácie Kniha

Používateľské rozhranie

Rovnako ako pri ostatných kancelárskych programoch, aj tie na tvorbu prezentácií sa navzájom podobajú. Pokiaľ viete pracovať v jednom, nebude pre vás vôbec problém zorientovať sa v inom programe.

Prezrite si rozhranie. Sčasti vám už bude známe z tabuliek a textových dokumentov.

Už na prvý pohľad zistíme, že programy dodržiavajú určité rozloženie prvkov. Hore nájdeme menu s panelmi nástrojov, vľavo sú náhľady jednotlivých snímok tak, ako idú za sebou. Snímky pridávame alebo naopak odstraňujeme podľa potreby, taktiež môžeme meniť ich poradie.

Najväčšiu plochu zaberá samotná snímka, ktorú práve upravujeme. Snímky môžeme upravovať v ľubovoľnom poradí, vyberáme ich kliknutím na náhľad vľavo. Po kliknutí sa daná snímka zobrazí zväčšená a môžeme upravovať jej obsah. Pod snímkou je priestor pre poznámky.

Tieto poznámky uvidí iba prednášajúci na svojej obrazovke. Po pripojení k projektoru uvidí publikum na projektore iba samotnú prezentáciu, kým prednášajúci na svojom počítači uvidí aj svoje poznámky.