Úplné základy Prezentácia

Na oživenie prezentácie

Prezentácia nemusí obsahovať iba statické prvky. Môžeme pridať rôzne efekty:

  • animácie pri zobrazovaní textu na snímkach
  • efekty pri prechodoch medzi jednotlivými snímkami

S animáciami to však nepreháňajte. Rovnako ako pri formátovaní textu (farby, tučné písmo, kurzíva…) platí, že menej je niekedy viac. Priveľa „blikania“ a efektov by pôsobilo rušivo a odvádzalo by pozornosť od samotného obsahu.