Úplné základy Ovládanie Výber obsahu Kopírovanie a presúvanie Klávesy a klávesové skratky Cvičenia Kniha

Cvičenia

1

Otvorte si ľubovoľný priečinok, v ktorom sa nachádza niekoľko súborov. Môžete si na tento účel stiahnuť tieto súbory [file - aspoň 10 free obrázkov]. Následne riešte úlohy:

  • Vyberte všetky položky pomocou klávesovej skratky.
  • Vyberte myšou tri položky.
  • Vyberte iba prvú a poslednú položku.
  • Vyberte všetky položky okrem prvej.

2

Otvorte si vedľa priečinka z predchádzajúcej úlohy ešte jeden priečinok tak, aby ste videli obe okná súčasne. Následne riešte úlohy:

  • Presuňte do druhého priečinka tri položky metódou drag and drop (ťahaj a pusti). Následne ich presuňte naspäť.
  • Skopírujte do druhého priečinka všetky položky okrem poslednej.
  • Skopírujte do druhého priečinka aj poslednú položku za pomoci klávesovej skratky.
  • Vyberte ľubovoľnú položku a presuňte ju do druhého priečinka za pomoci klávesovej skratky. Systém vás upozorní, že položka s týmto názvom sa v cieľovom priečinku už nachádza. Pozorne si prečítajte toto upozornenie aj možnosti, čo ďalej urobiť.

3

Otvorte si priečinok s niekoľkými súbormi. Skopírujte dva z nich do toho istého priečinka. Všimnite si, že ich názov si systém automaticky upravil, aby sa zamedzilo tomu, že dva súbory v jednom priečinku budú mať rovnaký názov. Názvy môžete následne upravovať.

4

Čo podľa vás vykoná klávesová skratka v postupnosti CTRL + A, CTRL + C, CTRL + V?