Úplné základy Programy a aplikácie Klávesy a klávesové skratky Stolový počítač Notebook Tablet Mobilný telefón Microsoft Windows Linux MacOS

Zamrzol mi počítač

Pri každom operačnom systéme (aj na mobilných telefónoch) sa sem-tam stane, že zamrzne: prestane reagovať, na obrazovke sa nič nehýbe, niekedy sa prestane hýbať aj kurzor myši.

Zamrzol jeden program

Niekedy spôsobuje problémy iba jeden program, nie celý systém. V tom prípade stačí vynútiť ukončenie programu. Program sa ukončí a po opätovnom spustení môžete pokračovať v práci.

Vo webovom prehliadači stačí, ak sa vyskytne problém s jednou z viacerých otvorených webstránok. Môže sa na nej nachádzať obsah (napr. automaticky prehrávané video na pozadí), ktorý sa načítava veľmi pomaly a na chvíľu spôsobí zamrznutie celého prehliadača. Na túto situáciu nás samotný prehliadač upozorní a ponúkne možnosť zatvoriť problémovú stránku alebo chvíľu počkať. Ak ani to nepomôže, treba vynútiť ukončenie celého programu (webového prehliadača). Po opätovnom zapnutí vám prehliadač ponúkne možnosť obnoviť všetky webové stránky, ktoré ste pred ukončením mali pootvárané (v angl. restore pages).

Ako vynútiť ukončenie programu? Vo Windows použite legendárnu skratku CTRL + ALT + DEL. V starších verziách sme ňou reštartovali celý systém. Dnes sa po stlačení týchto troch klávesov otvorí ponuka s viacerými možnosťami. Jednou z nich je spustiť Správcu úloh. V ňom vyhľadajte problémový proces (úlohu) a ukončite ho.

Na macOS sa vynútenie ukončenia nachádza hneď v hlavnej ponuke. Tiež ho vyvoláte klávesovou skratkou Option + Command + Esc.

V linuxových distribúciách odporúčame pridať si do panelu na ploche funkciu Vynútiť ukončenie. Potom už len kliknete na okno, ktoré chcete zavrieť. Iné riešenie je cez Monitor systému (obdoba Správcu úloh vo Windows). Nájdete ho v hlavnej ponuke. Tam v zozname procesov ukončite ten, ktorý nereaguje. Pokročilí používatelia “zabíjajú” procesy cez príkazový riadok.

Ak máte v jednom programe pootváraných viac okien, ukončením programu sa zatvoria všetky. Môže sa stať, že prídete o neuložené zmeny.

Na mobilnom telefóne ukončíte problémovú aplikáciu cez zoznam naposledy otvorených aplikácií. Na zariadeniach Apple stlačte dva razy tlačidlo Domov, na Androide stlačte tlačidlo Multitasking (jedno z troch tlačidiel v spodnej časti displeja, má tvar štvorca alebo troch vodorovných čiarok). Zobrazí sa zoznam spustených aplikácií. Potiahnutím aplikácie na okraj ju zavriete.

Zamrzol celý systém

Väčší problém predstavuje nereagovanie celého systému. Ak sa počítač ani po chvíli nespamätá, je potrebné ho reštartovať. Každý operačný systém ponúka niekoľko spôsobov reštartu. Štandardne nájdeme túto voľbu v hlavnej ponuke. Ak ale počítač na nič nereaguje, treba použiť iný spôsob, napr. klávesovú skratku.

Vo Windows skúste najskôr krátko stlačiť tlačidlo napájania. Ak sa vám objaví menu s voľbami ako vypnúť, reštartovať a pod., vyberte reštart. V opačnom prípade stlačte CTRL + ALT + DEL. Otvorí sa ponuka, ktorú už poznáme (s odkazom na Správcu úloh). V rohu obrazovky pohľadajte symbol napájania. Kliknite naň a vyberte reštart. Ak na obrazovke nevidíte symbol napájania, opätovne stlačte CTRL + ALT + DEL. Vyberte reštart.

V macOS vyskúšajte najskôr skratku Control + Command + Media Eject. Tá zatvorí všetky aplikácie a reštartuje systém. Ak máte v otvorených dokumentoch neuložené zmeny, spýta sa vás, či ich chcete uložiť.

Ak to nepomohlo, stlačte Control + Command + tlačidlo napájania. Systém sa reštartuje bez toho, aby sa pýtal na uloženie zmien v otvorených dokumentoch.

Nové verzie macOS by mali byť už nastavené tak, že v prípade zamrznutia systému sa reštartujú automaticky.

V Linuxe často pomáha klávesová skratka CTRL + ALT + Backspace. Tá reštartuje celé grafické prostredie a následne sa zobrazí okno s prihlásením. Existujú tiež spôsoby pre pokročilých používateľov, kedy využívame príkazový riadok.

V prípade, že vaše zariadenie (s akýmkoľvek OS) stále na nič nereaguje, treba použiť tvrdý reštart. Podržte stlačené tlačidlo napájania po dobu niekoľkých sekúnd, kým sa zariadenie nevypne. Následne ho zapnite krátkym stlačením tohto tlačidla.

Zamrznúť môže aj smartfón či tablet. Ako prvé ho skúste reštartovať tak, že dlhšie podržíte stlačené tlačidlo napájania. Žiaľ, nefunguje to všade. Na niektorých zariadeniach treba použiť kombináciu tlačidiel, napr. tlačidlo napájania a jedno z tlačidiel na ovládanie hlasitosti. Najistejšie je pozrieť sa do návodu alebo vyhľadať správny spôsob na internete. Do vyhľadávača zadajte aj značku telefónu, napr. mobilny telefon samsung restart. Každý operačný systém a aj jeho jednotlivé verzie môžu používať inú metódu.

Zvyčajne sa zobrazí ponuka, v ktorej treba reštart potvrdiť. Často sa však stáva, že ponuka sa síce objaví, ale zariadenie nereaguje na dotykové ovládanie. Vtedy opäť skúste vyhľadať na internete metódu na vynútený reštart.

V krajnom prípade, keď vôbec nič nepomáha, otvorte zadný kryt telefónu a vyberte batériu (ak je to možné). Pokiaľ nevlastníte Perpetuum mobile, bez zdroja energie sa zariadenie vypne. To platí samozrejme aj pre notebooky. Je to ale naozaj krajné riešenie.

Pri častom zamŕzaní konkrétneho programu zvážte, či ho radšej neodinštalovať a nenahradiť alternatívnym programom. Niekedy problém vyrieši aktualizovanie na najnovšiu verziu, v ktorej boli opravené chyby.

Ak vám často zamŕza celý systém, pomôže buď obnovenie (preinštalovanie), alebo návšteva servisu.