Úplné základy Tabuľka Kniha

Funkcie

Tým najdôležitejším na tabuľkových procesoroch sú funkcie. Práve tie nám umožňujú údaje spracovávať. Nemusíme ručne hľadať v stĺpci čísel najväčšiu hodnotu, stačí použiť funkciu MAX. Ak chceme vedieť, aký je ich priemer, zvolíme funkciu AVERAGE.

Funkcií existuje veľké množstvo (niekoľko sto) a sú zadelené do kategórií:

  • databázové,
  • dátumové a časové,
  • finančné,
  • vyhľadávacie,
  • logické,
  • matematické,
  • maticové,
  • štatistické,
  • textové,
  • a iné.

Nebojte sa, drvivú väčšinu z nich nebudete nikdy potrebovať. Určite nebudete každý deň rátať „odhad bodu na lineárnej regresnej priamke“ či „hyperbolický sínus čísla“. V našom kurze sa zameriame len na tie najpoužívanejšie funkcie. Ak sa v práci stretnete s neznámou funkciou, internetový vyhľadávač vám nájde množstvo návodov aj s príkladmi použitia.