Úplné základy Fotografia Kniha

Zmena veľkosti

V praxi sa často stretávame s tým, že potrebujeme zmenšiť alebo zväčšiť obrázok. Tým, že ho zmenšíme, sa zmenší aj veľkosť súboru. To je výhodné, keď ich potrebujeme nahrať na web alebo poslať e-mailom. Zároveň sa však môže znížiť kvalita. Na fotografii už nebudú vidieť také detaily, aké sme videli pri pôvodnej veľkosti.

Pri zväčšení môže výsledok dopadnúť takto:

(Zdroj: Wikimedia Commons)

Výsledok je kockatý, pretože pôvodný obrázok mal malé rozlíšenie. Rozlíšenie je počet pixelov, t.j. jednotlivých bodov obrázka, ktoré majú každý svoju farbu. Čím väčší počet pixelov na určitej ploche, tým väčšie rozlíšenie a tým lepšia kvalita obrazu. Preto si v obchodoch vyberáme monitory, kamery či televízory s kvalitným rozlíšením (Full HD, Ultra HD, 4K...).

V našom prípade sme obrázok s malým rozlíšením zväčšili o 100 %. Pri takomto nárazovom zväčšení utrpí kvalita obrázka. Keby sme ho zväčšili len o 10 %, grafické programy dokážu obraz prevzorkovať a rozdiel v kvalite ani nepostrehneme. Následne postup zopakujeme, opäť obrázok zväčšíme o 10 % a pokračujeme až do takej veľkosti, akú potrebujeme. Výsledok môže byť trocha rozmazaný, ale bude rozhodne lepší, ako keď obrázok zväčšíme naraz.

Ako zmeniť veľkosť obrázkov? V grafickom programe hľadáme voľbu zmeniť veľkosť obrázka alebo zmeniť mierku. Pozor, nemýľte si túto voľbu s veľkosťou plátna. Väčšie plátno znamená viac priestoru na kreslenie, ale už nakreslený obrázok ostane v pôvodnej veľkosti.