Úplné základy Tlač Formáty súborov PDF Kniha

Tlač dokumentu

Tlač hotového dokumentu sme už spomínali v kapitole Ako vytvoriť PDF. Naučili sme sa, že ak chceme dokument preniesť do iného počítača a z neho dokument aj vytlačiť, je lepšie vytvoriť .pdf, ktoré je univerzálne a na všetkých zariadeniach sa zobrazí rovnako. Tak, ako vyzerá súbor vo formáte .pdf, tak bude vyzerať aj vytlačený dokument.

Funkciu Tlač nájdeme v hlavnom menu v časti Súbor a ikonu tlačiarne M2 ikona tlac.png niekedy nájdeme aj priamo na paneli nástrojov.

Vedľa nej býva ešte jedna podobná ikona s lupou: M2 ikona nahlad-tlace.png Ide o náhľad tlače. Pred samotnou tlačou si overíme, ako bude vyzerať výsledok. Štandardne sa zobrazí náhľad vždy dvoch strán vedľa seba. Ak chceme vidieť viac strán naraz, musíme rátať s tým, že jednotlivé náhľady budú menšie, aby sa vedľa seba zmestili.

Ak sme s výsledkom spokojní, klikneme hneď na ikonu M2 ikona tlac.png. Vtedy sa použijú také nastavenia, aké sú v programe prednastavené. Ak chceme upraviť nastavenia tlače, musíme ísť cez hlavné menu. Otvorí sa ponuka, v ktorej si nastavíme:

  • vyberieme, z ktorej tlačiarne chceme tlačiť (ak ich máme v počítači nainštalovaných viacero)
  • zvolíme, či chceme tlačiť všetky strany alebo iba niektoré z nich
  • určíme, koľko kópií chceme (napr. 5 kópií znamená, že každá strana sa vytlačí 5-krát)

Vedľa býva náhľad tlačeného dokumentu, v ktorom môžeme listovať.

Ponuka Tlač sa líši v závislosti od toho, aký program používame, aký máme operačný systém a aj akú tlačiareň používame. Základné nastavenia však ostávajú rovnaké.