Stránky s odkazom na neexistujúci súbor Úplné základy Cvičenia Kniha

Cvičenia

1

Marta išla nahrať na internet fotografiu. Otvorila si formulár, klikla na Choose File (Vybrať súbor) a vyhľadala fotografiu v počítači. Potom klikla na tlačidlo Nahrať súbor. Stránka jej však nepovolila súbor nahrať. Prezrite si nasledovnú snímku obrazovky a zistite prečo. Čo musí Marta urobiť, aby fotku dostala na stránku?

2

Každý operačný systém umožňuje používateľovi meniť rôzne nastavenia (vzhľad plochy a ikon, jazyk klávesnice, rýchlosť kurzora, nastavenia pripojenia k internetu a iné). Nájdeme ich zozbierané na jednom mieste. Prezrite si nasledovné snímky obrazovky. Nájdite, kam by ste klikli, keby ste potrebovali nastaviť:

  • rozloženie klávesnice (napr. pridať nemecké rozloženie, pretože často píšete e-maily v nemčine a na slovenskej klávesnici nie sú znaky ako ß, ö, ü)
  • hlasitosť zvuku
  • heslo, ktoré zadávate k svojmu účtu po zapnutí počítača

3

Milan potrebuje rýchlo vyrátať obsah a obvod trojuholníka. Vyhľadá na internete praktickú kalkulačku a zadá do nej dĺžku strán a a b. Klikne na tlačidlo Vypočítať, ale výsledok sa nezobrazí. Prečo?

4

Jožko sa chce naučiť po nemecky. Nemá však čas dochádzať na kurz osobne, preto sa rozhodne učiť sám cez deutsch.info. Klikne na tlačidlo Zaregistrovať sa a vyplní registračný formulár. Prečo mu nejde odoslať? Na čo zabudol?