Úplné základy Text Klávesy a klávesové skratky Cvičenia

Cvičenia

1

Nájdite vo svojom programe mapu znakov. Nájdite v mape znaky:

  • zavináč
  • šípka doľava
  • šípka doprava
  • české písmeno ů
  • znak copyright ©