Úplné základy Tabuľka Programy a aplikácie Cvičenia

Cvičenia

1

Prezrite si nasledovné snímky obrazovky. Nájdite na nich tieto prvky:

 • bunka C9
 • panel nástrojov
 • riadok 7
 • stĺpec F
 • menu
 • vstupný riadok, do ktorého budeme písať vzorce pre výpočet
 • stavový riadok/panel


2

Stiahnite si nasledovný súbor a otvorte ho vo svojom tabuľkovom procesore. Potom vyriešte nasledovné úlohy.

 1. Pohľadajte nasledovné prvky používateľského rozhrania:
  • stavový riadok
  • hlavné menu
  • panel nástrojov
  • vstupný riadok
  • bunky
  • pole s názvom bunky
 2. Kliknite do ľubovoľnej prázdnej bunky a napíšte do nej text. Do inej bunky napíšte ľubovoľné číslo.
 3. Zistite názvy týchto buniek.
 4. Označte bunky A3 až A6. Potom si prezrite stavový panel a nájdite na ňom informáciu, aký je súčet čísel v týchto bunkách.
 5. Kliknite do bunky A11. Potom si prezrite vstupný riadok, v ktorom sa zobrazí vzorec pre túto bunku.


3

Nájdite vo svojom programe ikonu, ktorou pridáte do dokumentu nový hárok. Pridajte dva nové hárky.