Úplné základy Nahrávanie na internet Sociálne siete

Zdieľanie obrázkov

Na sociálnych sieťach sa pri príspevkoch stretneme s tlačidlom Zdieľať. Tento v slovenčine nespisovný výraz (prevzatý z českého ekvivalentu sdílet) označuje šírenie obsahu, ktorý už zverejnil niekto iný. My ho nemusíme kopírovať a uverejniť zvlášť, stačí kliknúť na tlačidlo s takýmto názvom. V angličtine sa používa výraz share.

Ikona pre zdieľanie má podobu troch bodiek navzájom spojených čiarami (obsah sa šíri od jedného používateľa k ďalším používateľom). Nájdeme ju napr. pri fotografiách v mobilnom telefóne.

Vymazanie zdieľaného príspevku sa nijako nedotkne pôvodného obsahu. Odstránime tým iba informáciu, že sme zdieľali príspevok niekoho iného. Pôvodný príspevok od iného používateľa bude aj naďalej dostupný.