Úplné základy Pre pokročilých Text Formátovanie Cvičenia

Cvičenia

1

Otvorte si nasledovný dokument. Kliknite na ľubovoľné miesto v prvom zozname ľavým tlačidlom. Nájdite na paneli nástrojov ikonu funkcie, ktorou vytvárame odrážkový zoznam. Všimnite si, že je zvýraznená. Pohľadajte vedľa nej ikonu pre číslovaný zoznam. Kliknite na ľubovoľné miesto v texte mimo zoznamu a všimnite si, že vysvietenie ikony zmizlo.


2

Otvorte si dokument z cvičenia 1. Vyberte všetky položky prvého zoznamu (napr. ťahaním myšou). Kliknite na ikonu pre číslovaný zoznam a všimnite si, čo sa stalo s textom. Následne kliknite na malú šípku nadol hneď pri ikone a vyberte z ponuky označenie písmenami a), b), c) atď. Nezabudnite mať stále vybraný celý zoznam.


3

Otvorte si dokument z cvičenia 1. Kliknite na ľubovoľnú položku tretieho zoznamu a pohľadajte v okne panel nástrojov pre zoznamy (ikony šípky doprava, doľava, nahor, dolu atď.). Tento panel sa zobrazí vždy, keď sa kurzor nachádza v zozname. Dovtedy je skrytý, aby nezaberal miesto. Podržte kurzor myši nad ikonami a prečítajte si názov príslušnej funkcie.

Pomocou šípok na paneli nástrojov skúšajte presúvať jednotlivé položky. Ak chcete upraviť iba jednu položku, stačí do nej kliknúť ľavým tlačidlom. Ak ich chcete upraviť viacero naraz, vyberte ich napr. ťahaním myšou.


4

Napíšte svoj vlastný číslovaný zoznam s piatimi položkami. Vyskúšajte znížiť úroveň poslednej položky pomocou klávesu TAB. Potom stlačte Enter. Program automaticky vytvorí ďalšiu položku tej istej úrovne. Ak sa chcete vrátiť o úroveň vyššie, vyskúšajte kláves Backspace alebo použite panel nástrojov. Dvomi stlačeniami Enter po sebe zoznam ukončite. Nová odrážka zmizne.


5

Otvorte si dokument z cvičenia 1. Na konci dokumentu je príklad s mäkkým zalomením riadka. Značku pre mäkké zalomenie uvidíte, keď si zobrazíte skryté znaky. Dopíšte do zoznamu tretiu položku, v ktorej tiež použijete mäkké zalomenie riadka.