Úplné základy Výber obsahu Kniha

Označujeme text

Ak sa chystáme upravovať text, ktorý sme napísali, musíme programu najskôr povedať, ktorú jeho časť chceme upraviť – možno celý obsah, možno len jedno slovo či dokonca iba jeden znak.

To platí aj pre obrázky, tabuľky a ďalšie objekty vložené do textového dokumentu. Ak chceme upraviť orámovanie tabuľky, musíme ju najskôr programu označiť.

Hovoríme o výbere obsahu, príp. jeho označení. Vybraný obsah sa dočasne zvýrazní v porovnaní so zvyškom dokumentu (napr. pozadie výberu sa zafarbí nazeleno, namodro a pod.). Vyskúšať si to môžete aj na tomto texte, ktorý práve teraz čítate. Kliknite na niektoré slovo dva razy ľavým tlačidlom myši. Pozadie textu sa zafarbilo. Po ďalšom kliknutí na inom mieste toto zafarbenie zmizne. Toto zvýraznenie vidíte iba vy, iní návštevníci webstránky nie.