Úplné základy Prezentácia

Premietanie

V záverečnej kapitole si povieme, ako dostať hotovú prezentáciu pred publikum.