Úplné základy Ukladanie súborov Klávesy a klávesové skratky Vyhľadávanie na internete Cvičenia Kniha

Cvičenia

1

Nájdite vo svojom programe ikony Uložiť a Uložiť ako... .

2

Vyskúšajte si klávesovú skratku CTRL + S. Urobte v dokumente zmenu (napíšte niekoľko znakov). Potom podržte stlačený kláves CTRL a zároveň stlačte písmeno S. Dolu na stavovom riadku sa objaví informácia, že prebieha ukladanie súboru. Ak ide o nový, predtým ešte neuložený dokument, zobrazí sa dialógové okno, v ktorom si zvolíte názov súboru a miesto, do ktorého priečinka ho chcete uložiť.

3

Vyhľadajte na internete postup, ako vo svojom programe uložiť súbor. Zadajte do vyhľadávača názov svojho programu a uložiť súbor. Napr.:

  • word uložiť súbor
  • openoffice writer uložiť súbor

4

Nájdite v pomocníkovi/nápovede k vášmu programu postup, ako uložiť súbor.