Úplné základy Internet Odkazy Kniha

Odkazy

V kapitole Adresný riadok sme sa naučili, že keď chceme navštíviť určitú webovú stránku, musíme jej adresu napísať do adresného riadka v hornej časti. Jedna webová stránka však môže mať aj tisíce podstránok. Napr. spravodajský server obsahuje viacero sekcií:

 • domáce správy
 • správy zo zahraničia
 • šport
 • zdravie
 • recepty atď.

Kadžá sekcia má svoju vlastnú podstránku. Adresa môže vyzerať takto:

https://najlepsie-spravy.sk/recepty/ alebo https://recepty.najlepsie-spravy.sk/

V každej sekcii je zoznam článkov, ktoré sú opäť každý na samostatnej podstránke. Väčšinou sa v adrese nachádza samotný nadpis článku, ktorý môže byť dosť dlhý.

https://recepty.najlepsie-spravy.sk/recept-najlepsi-hrncekovy-kolac-aky-ste-kedy-jedli

Na celom portáli môžu byť tisíce receptov. A v ostatných sekciách sa opäť môžu nachádzať tisíce článkov. Každá podstránka má svoju vlastnú, jedinečnú adresu.

Našťastie existuje aj iný spôsob, ako sa dostať na konkrétnu stránku, než ručne písať celú adresu. Môžeme sa na ňu "preklikať".

Skúste prechádzať kurzorom myši po webstránke. Napríklad po vyhľadávači Google.sk. Všímajte si, akú podobu má kurzor.

Podoba kurzora sa mení podľa toho, cez aký prvok stránky prechádzame. Väčšinou má podobu šípky ako na prvom obrázku. Nad obrázkami a aj vpravo hore sa šípka zmení na ruku. To znamená, že keď na tieto prvky klikneme, niečo sa stane: rozbalí sa menu alebo sa dostaneme na inú webstránku. Sú to tzv. odkazy. Na dotykovej obrazovke by sme na ne ťukli ukazovákom.

Nad políčkom, do ktorého píšeme hľadaný výraz, má kurzor podobu veľkého písmena I. Takto nám kurzor prezrádza miesta, kde môžeme písať text (napr. vyhľadávanie textu na stránke alebo písanie príspevku do diskusie).

Ak ste prešli Modul 2 zameraný na prácu s textom, s odkazmi ste sa už stretli. Keď na ne klikneme, otvorí sa nám webový prehliadač a v ňom sa načíta stránka, na ktorú vedie daný odkaz. Nemusíme teda ručne vypisovať celú adresu, ani ju nemusíme kopírovať do adresného riadka. Stačí kliknúť na odkaz.

Odkazy používate aj v tomto kurze. Vždy, keď "listujete" medzi kapitolami alebo sa vraciate na titulnú stranu, klikáte na odkazy.

V praxi sa zaužívalo, že odkazy sú farebne odlíšené od ostatného textu. Keď na ne ukážeme kurzorom, kurzor zmení podobu a text odkazu sa podčiarkne. Preto nie je vhodné používať v textových dokumentoch podčiarknutie. Ľudia sú už zvyknutí na to, že podčiarknutý text je odkaz a snažia sa ho kliknutím otvoriť.

Odkazy môžu viesť kamkoľvek:

 • na inú stránku v rámci tej istej domémy
 • na úplne inú webstránku
 • na iné miesto v rámci tej istej stránky (napr. pri veľmi dlhom texte nemusíme rolovať dolu, ale klikneme na odkaz, ktorý odroluje hneď na kapitolu 3 a pod.)

Odkazy môže mať rôznu podobu:

 • obyčajný text
 • nadpis článku
 • obrázok
 • tlačidlo a iné
Je to bezpečné, kliknúť na odkaz?

Vždy si môžeme overiť, kam vedie odkaz. A to ešte predtým, než ho otvoríme. Choďte kurzorom nad tento text. Neklikajte naň. Kurzor sa zmenil zo šípky na ruku a vľavo dolu sa objavil stavový riadok s adresou. To je adresa, kam vedie náš odkaz (na titulnú stranu tohto modulu).

Na dotykových zariadeniach otvoríme odkaz ťuknutím. Keď dlhšie podržíme stlačený odkaz, objaví sa ponuka s ďalšími možnosťami. Čo je však najdôležitejšie, nájdeme tam aj presnú adresu, kam odkaz vedie.

Osobitnú pozornosť treba venovať odkazom v e-mailoch. Najmä tým, ktoré sa týkajú banky, poisťovne či iných portálov, kam zadávame svoje údaje. Príklad podvodu s krádežou hesiel:

Milan dostal nezvyčajný e-mail. Na prvý pohľad to vyzeralo, že ide o správu z jeho banky.

Aby ste mohli naďalej využívať naše služby, prihláste sa pomocou svojho mena a hesla na stránkach našej banky. Áno, chcem ďalej využívať služby!

Zľakol sa, že keď výzvu neposlúchne, nebude sa môcť viac dostať ku svojmu bankovému účtu. Keď ale išiel kliknúť na odkaz, zistil podľa stavového riadku, že odkaz vôbec nevedie na stránku jeho banky, ale úplne inam. Podvodníci vytvorili stránku, ktorá na prvý pohľad vyzerala rovnako, ale adresa odkazu ich prezradila.

Bližšie sa tejto téme venujeme v kapitole A1/M5/Bezpečnosť/Rybolov_hesiel.