Úplné základy Tabuľka Kniha

Výber obsahu

Tak ako v textovom procesore, aj tu musíme programu povedať, s ktorou časťou obsahu chceme pracovať. Ak chceme dvom bunkám nastaviť zelené pozadie, musíme programu povedať, o ktoré dve bunky ide. Ak chceme v jednom riadku zarovnať text na stred a v ostatných riadkoch ponechať zarovnanie doľava, opäť musíme daný riadok nejako označiť.