Úplné základy Ukladanie súborov Kniha

Aby nám práca nezmizla

Hotovú prácu si musíme uložiť, aby nám po zatvorení programu nezmizla. Súbor môžeme uložiť buď do svojho počítača (lokálne, na disk) alebo online - na webové úložisko. Ak máme do počítača zapojený USB disk alebo externý disk, môžeme súbor uložiť priamo naň. Po uložení súboru môžeme program bez obáv zatvoriť, dokonca aj vypnúť počítač. Dokument ostane k dispozícii na neskôr. Keď ho opätovne otvoríme, pokračujeme v práci tam, kde sme skončili.

Keď sa naučíte ukladať súbor v jednom programe (napr. Word), bez problémov to zvládnete aj v iných programoch (Excel, Powerpoint, Poznámkový blok, Writer...).