Úplné základy

Začíname

S prezentáciami sa stretnú mnohí používatelia v zamestnaní pri prezentovaní rôznych projektov. Študenti ako súčasť obhajoby záverečnej práce tiež vytvárajú prezentáciu. Úrady často zverejňujú odpovede na najčastejšie otázky (FAQ) a konkrétne príklady formou prezentácií.

Prezentácia pozostáva z jednej alebo viacerých snímok, na ktorých nájdeme text, obrázky, fotografie, videá či zvukové nahrávky. Text sa zvykne zapisovať vo forme stručných odrážok. Môžeme vkladať aj tabuľky či grafy. Keď hotovú prezentáciu spustíme, "listujeme" medzi jednotlivými snímkami ručne alebo zvolíme, aby sa menili automaticky (napr. vždy po 10 sekundách sa zobrazí ďalšia snímka).