Úplné základy Prezentácia Cvičenia

Cvičenia

1

Nájdite na nasledovných obrázkoch tieto funkcie:

  • Nastavenie rovnakého prechodu pre všetky snímky naraz
  • Čas, koľko sekúnd sa má zobrazovať daná snímka
  • Zvuk, ktorý sa má prehrať pri prechode na ďalšiu snímku