Úplné základy Kniha

Základné princípy

Možno ste teraz nadobudli dojem, že sa treba naučiť ovládať každý systém/verziu zvlášť. Našťastie to tak nie je. Prevažná časť používateľov potrebuje na svoju prácu iba úplné základy + program, v ktorom pracuje najčastejšie (napr. grafický program na úpravu fotografií a obrázkov, program na tvorbu tabuliek pre účtovníctvo a pod.). V pracovných ponukách sa najčastejšie objavuje požiadavka ovládať kancelársky balík Microsoft Office (Word, Excel, príp. Powerpoint na prezentácie) a e-mailový klient Outlook.

Základné ovládanie je rovnaké vo všetkých operačných systémoch, s ktorými sa v práci môžete stretnúť. Ak pochopíte základné princípy, dokážete pracovať na ktoromkoľvek počítači, ktorý sa vám dostane do rúk.