Úplné základy Fotografia Formáty súborov

Vlastnosti súboru

Možno ste sa už stretli so situáciou, že ste v počítači natrafili na staršie fotografie. Nevedeli ste si ale spomenúť, kedy vznikli. Pokiaľ ide o fotografie z digitálneho fotoaparátu, ktoré ste preniesli do počítača, existuje spôsob, ako to zistiť.

Už vieme, že súbor je logické zoskupenie dát (napr. video, fotografia, zvuková nahrávka a pod.). Každý súbor navyše obsahuje tzv. metadáta.

metadáta - dáta, ktoré nesú informáciu o primárnych dátach

Zobrazíme ich veľmi jednoducho. Klikneme na súbor pravým tlačidlom a nájdeme vlastnosti súboru. Zobrazí sa okno so základnými informáciami o súbore:

  • názov súboru
  • dátum vytvorenia súboru
  • dátum upravenia súboru (kedy sme naposledy urobili v súbore zmenu)
  • oprávnenia (ktorí používatelia počítača majú právo súbor otvoriť, príp. ho upravovať)
  • a iné

Metadáta majú vždy určitú štruktúru. Vyššie spomínané základné informácie nájdeme pri ktoromkoľvek súbore. Pri zvukových súboroch je možné uložiť tiež informáciu o názve piesne, interpretovi a albume. Tieto dáta nie sú povinné. Môže sa teda stať, že ich pri niektorých pesničkách vo svojom počítači nenájdeme. Sú však užitočné pre prehrávač hudby - v zozname prehrávaných skladieb (playlist) budeme hneď vidieť, ako sa skladba volá. Samotný súbor môže byť pomenovaný úplne inak, napr. 3730.mp3.

V prípade digitálnych fotografií sa toho dozvieme veľmi veľa. Ich metadáta sú vo formáte Exif, preto ich niekedy nájdeme pod názvom Exif dáta.

Exif dáta nám prezradia značku a typ fotoaparátu, dátum odfotenia a všetky možné nastavenia fotoaparátu - expozíciu, hodnotu clony, ohniskovú vzdialenosť, či sme použili blesk atď. Ak na fotoaparáte zapneme funkciu GPS, dozvieme sa z metadát aj presnú polohu, kde sme fotografiu urobili.