Úplné základy Mobilný telefón Cvičenia

Cvičenia

1

Otvorte si na svojom zariadení ľubovoľný priečinok so súbormi. Kliknite jedenkrát ľavým tlačidlom na niektorý z nich. Pohľadajte v dolnej časti okna (v stavovom riadku) informáciu o veľkosti súboru. Potom kliknite na niektorý súbor pravým tlačidlom a pohľadajte voľbu o vlastnostiach súboru. Zistite takto veľkosť súboru.

2

Vyberte (napr. označte ťahaním myšou) niekoľko súborov. Všimnite si, že v dolnej časti okna (v stavovom riadku) nájdete informáciu, koľko miesta zaberajú vybrané súbory spolu.

3

Otvorte si priečinok s fotografiami na svojom smartfóne. V galérii fotografií bývajú zobrazené ich náhľady. Po ťuknutí na fotografiu sa táto fotografia zobrazí väčšia. Pohľadajte vlastnosti fotografie, príp. podrobnosti. Zistite veľkosť súboru.

4

Zistite, koľko vám ostáva na disku voľného miesta.

5

Zistite, aká je celková kapacita disku na vašom zariadení.