Úplné základy Cvičenia Kniha

Cvičenia

1

Otvorili ste textový dokument v programe Word. Opravili ste v texte pravopisné chyby a klikli ste na krížik, ktorým program ukončíte. Objavilo sa nasledovné upozornenie:

Čo urobíte? Kam kliknete?

Čo sa podľa vás stane, keď kliknete na ostatné možnosti?

2

Otvorili ste program na tvorbu tabuliek. Do prvého riadka ste vpísali údaje. Potom ste klikli na krížik, ktorým program ukončíte. Objavilo sa nasledovné upozornenie:

Čo urobíte? Kam kliknete?

Čo sa podľa vás stane, keď kliknete na ostatné možnosti?

3

V predchádzajúcom cvičení ste zvolili možnosť uložiť zmeny. Idete súbor uložiť do priečinka odpovede pod názvom lehrer.ods. Objavilo sa nasledovné upozornenie:

V čom je podľa vás problém? Ako ho vyriešite?