5. Základy práce s internetom

web
Webový prehliadač