Úplné základy Internet Odkazy Cvičenia

Cvičenia

1

Zistite, kam vedú nasledovné odkazy, a to bez toho, aby ste ich navštívili:

2

Prezrite si pozorne nasledovné odkazy (bez klikania na ne). V akom jazyku sú podľa vás stránky, na ktoré vedú?

3

Otvorte odkazy z predchádzajúcich cvičení tak, že na ne kliknete pravým tlačidlom. Následne z kontextového menu vyberte možnosť otvoriť odkaz v novom okne alebo na novej karte.

4

Kliknite na tento odkaz pravým tlačidlom. Zobrazí sa kontextové menu. Zvoľte možnosť skopírovať adresu odkazu. Následne si otvorte novú kartu. Kliknite pravým tlačidlom do adresného riadka a zvoľte možnosť vložiť (prípadne vložiť a ísť na danú adresu).