Úplné základy Prezentácia Cvičenia

Cvičenia

1

Otvorte ktorúkoľvek prezentáciu z tohto kurzu a spustite ju. V priebehu prehrávania ju ukončite klávesom Esc.

2

Uložte ľubovoľnú prezentáciu na USB-kľúč.

3

Ak máte možnosť, vyskúšajte si premietnuť prezentáciu na projektore.