Úplné základy Text Formátovanie

Zoznamy

Textové procesory (Word, Writer a iné) ponúkajú viaceré druhy zoznamov. Najpoužívanejším je odrážkový zoznam.

Samotné symboly pre odrážky môžu mať rôznu podobu, v každom programe ich nájdeme v ponuke niekoľko (bodka, šípka, štvorček...).

Existuje tiež číslovaný zoznam. Jeho veľkou výhodou je skutočnosť, že jeho položky sú číslované automaticky. To znamená, že čísla nepíšeme ručne, ale program ich dopĺňa za nás. Odpadá tak riziko preklepu.

Okrem arabských číslic možno použiť rímske číslice alebo písmená abecedy.

Je samozrejme možné vytvárať aj viacúrovňové zoznamy a rôzne kombinovať odrážky s číslovaním.

Ako vytvoriť zoznam? Na paneloch nástrojov sa zvyknú nachádzať ikony, ktoré vyzerajú napr. takto:

Ich vzhľad nám napovedá, ktorá ikona zastupuje ktorý druh zoznamu. Býva pri nich aj symbol šípky nadol. Ten vždy znamená, že k dispozícii je viacero možností. V tomto prípade sa po kliknutí na šípku zobrazia rôzne podoby odrážok/číslovania.

Kliknutím na ikonu zoznamu sa ten odsek, v ktorom sa nachádza kurzor, zmení na položku zoznamu. Môžeme vybrať viacero odsekov naraz a kliknúť na ikonu. Keď na konci riadka stlačíme kláves Enter, automaticky sa objaví ďalšia odrážka. Keď nechceme pokračovať v zozname, opäť stlačíme Enter a odrážka zmizne.

Keď sa kurzor nachádza niekde v zozname, zobrazí sa panel nástrojov. Na ňom nájdeme šípky, ktorými ľahko zmeníme poradie položiek:

  • šípka nahor: položka sa presunie o jedno miesto vyššie
  • šípka nadol: položka sa presunie o jedno miesto nižšie
  • šípka doprava: položka sa presunie o jednu úroveň nižšie (odsadí sa viac doprava), t.j. vytvoríme viacúrovňový zoznam
  • šípka doľava: položka sa presunie o jednu úroveň vyššie (odsadenie sa zmenší a obsah sa posunie späť doľava)