Pre pokročilých Formáty súborov

Konverzia formátu

V predchádzajúcej kapitole sme spoznali rôzne formáty súborov. Vieme napríklad, že v textových procesoroch (Word, OpenOffice...) môžeme dokument uložiť v rôznych formátoch (ako textový dokument, šablónu dokumentu, .pdf a pod.). Takto jednoducho urobíme z .docx dokumentu .pdf, ktoré však už musíme otvoriť v inom programe.

Formátov existuje obrovské množstvo - nielen textové, ale aj grafické, zvukové či videoformáty (pozrite si napr. tento zoznam https://fileinfo.com/browse/). Často sa stáva, že nám nejde otvoriť súbor, ktorý nám prišiel e-mailom alebo ktorý sme stiahli z internetu. Znamená to, že nemáme nainštalovaný vhodný program, ktorý by dokázal otvoriť tento formát súboru. Aby sme nemuseli inštalovať množstvo nového softvéru, niekedy možno využiť konverziu formátu.

Konverziou rozumieme prevod z jedného formátu do druhého - z .pdf do .doc, z .wav do .mp3, z .ppt do .pdf, alebo napríklad z .mov do .mp4.

Konverzia - premena, zmena, v informatike prevod počítačových dát z jedného kódu do iného.
Konvertor - program, ktorý prevedie súbor z jedného formátu do iného

Konvertor možno nájsť na internete na stiahnutie, platený alebo zdarma. Nájdeme ich napr. na stahuj.cz:

Ešte jednoduchšie je využiť webovú službu: nahrať na internet súbor, vybrať si z ponuky formát, do ktorého chceme súbor skonvertovať a stiahnuť si výsledok.

Príklady online konvertorov:

Na konverziu dokumentov PDF existuje výborná služba https://online2pdf.com/, ktorá umožňuje tiež spájať viacero PDF súborov do jedného a naopak - jeden viacstranový PDF súbor rozdeliť na viac častí.

Mnohé služby sú k dispozícii iba v angličtine. Tu je zopár anglických výrazov, s ktorými sa môžeme pri online konvertoroch stretnúť.

select files - vyberte súbory, ktoré chcete skonvertovať
choose format - zvoľte si formát
enter url - zadajte odkaz na súbor (ak ide o súbor na webovej stránke a nie uložený vo vašom počítači)
convert - konvertovať
export - exportovať
split - rozdeliť (rozdeliť viacstránkový dokument na viac častí)
merge - zlúčiť (zlúčiť viacero súborov do jedného, napr. 5 dokumentov, z ktorých každý obsahuje 1 stranu textu, spojiť do jedného 5-stranového dokumentu)
page - strana
unlock - odomknúť, odblokovať (niektoré dokumenty bývajú chránené heslom a ak ho poznáte, môžete túto ochranu odstrániť)