Úplné základy Prezentácia Obrázok Video Zvuk Cvičenia

Cvičenia

1

Stiahnite si nasledovné súbory do počítača (ideálne do toho istého priečinka, aby ste ich ľahko našli).

Otvorte si prezentáciu a vložte do nej video, fotografie a zvuky. Úlohy nájdete priamo v prezentácii.

(Zdroj fotografií a zvukových nahrávok: Wikimedia Commons)