Úplné základy Formátovanie Cvičenia

Úvodné cvičenia

1

Porozmýšľajte, čo môžu znamenať nasledovné ikony. Čo sa podľa vás stane s textom, keď na ne kliknete?

M2 upravujeme-text ikony hrube pismo kurziva, podciarknutie.png M2 upravujeme-text velkost textu.png M2 upravujeme-text ikony zarovnanie textu doprava na stred dolava do bloku.png

2

Otvorte si nasledovný dokument. Vyberte ľubovoľné slovo či vetu a kliknite na niektorú z týchto ikon:

M2 upravujeme-text ikony hrube pismo kurziva, podciarknutie.png M2 upravujeme-text velkost textu.png M2 upravujeme-text ikony zarovnanie textu doprava na stred dolava do bloku.png

Všímajte si, čo sa stane s textom, ktorý ste vybrali. Všimnite si aj to, že niekedy zmena ovplyvní celý odsek, nielen vybranú časť.

3

Ako bude podľa vás vyzerať text, keď kliknete na tieto ikony? Priraďte ku každej ikone správny text. Dobre si ikony prezrite – ich vzhľad vám prezradí, o čo pri danej funkcii ide.