Úplné základy Programy a aplikácie Cvičenia Kniha

Cvičenia

1

Prezrite si hlavný panel s nástrojmi vo vašom programe. Ktoré ikony podľa vás patria týmto funkciám? Z ikony má byť na prvý pohľad zrejmé, čo sa stane s textom.

  • zarovnanie textu doľava/na stred/doprava/do bloku
  • číslovaný zoznam
  • podčiarknutie textu

Pomôcka:

2

Kliknite pravým tlačidlom na panel nástrojov vo svojom programe. Zobrazí sa kontextové menu. Pohľadajte v ňom možnosť prispôsobiť tento panel pridaním a odobraním jednotlivých nástrojov. Pohľadajte tu aj možnosť skryť (zbaliť) panel nástrojov.

3

Vyskúšajte zväčšovať a zmenšovať mierku zobrazenia. Použite lupu na stavovom riadku. Pozor, nejde tu o zmenu veľkosti písma. Tá ostáva rovnaká. Je to podobné, ako keď držíte v rukách papier s textom a približujete/odďalujete si ho od očí. Písmo na papieri ostáva rovnaké, ale vám sa lepšie číta.