Úplné základy Kniha

Priečinky a súbory

Počas celého kurzu sa budeme stretávať so súbormi a priečinkami. Aký je medzi nimi rozdiel?

Súbor je logické zoskupenie údajov (dát). Existujú rôzne typy súborov, pričom každý typ má svoj formát. Napr. textový dokument vytvorený vo Worde (zmluva, žiadosť, text knižky, poznámky z porady...) je vo formáte .doc, .docx. Obrázky (fotografia z dovolenky, kresba, ilustrácia do knižky...) bývajú najčastejšie vo formátoch .png a jpg.

súbor - angl. file

Priečinok (nazývaný aj adresár) je oblasť na disku, v ktorej sa nachádza jeden alebo viacero súborov. Väčšinou si do nich ukladáme súbory, ktoré spolu logicky súvisia, aby sme mali v počítači poriadok. Napr. fotografie z dovolenky oddelíme od dokumentov z práce tak, že ich umiestnime do samostatného priečinka. Ten pomenujeme “dovolenka Slovenský raj”.

priečinok (adresár, nesprávne zložka) - angl. folder