Úplné základy Prezentácia

Vkladanie objektov

Do prezentácie môžeme okrem textu vkladať rôzne iné prvky: obrázky, videá, zvukové nahrávky, grafy a pod. Pokiaľ ovládate základy práce s iným programom z vášho kancelárskeho "balíka" (napr. ovládate Word a učíte sa pracovať s Powerpointom), nemusíte sa učiť žiadne nové postupy. Postup vkladania objektov do prezentácie je rovnaký, ako keď vkladáme objekty do textu alebo tabuľky.